Alter Ego

Dnevnici su, naravno, temeljeni na vlastitom iskustvu
Lažem, fikcija je.

All by Kazza


Timeline

61. Dnevnik jednog prstena
60. Dnevnik novih dimenzija
59. Dnevnik jednog novog života
58. Dnevnik jedne kreacije
57. Dnevnik jedne riječi
56. Dnevnik 365
55. Dnevnik jednog plamena
54. Dnevnik jednog dvoboja
53. Dnevnik jednog zaborava
52. Dnevnik jednog podruma
51. Dnevnik jedne starosti
50. Dnevnik jedne udaljenosti
49. Dnevnik jedne "mrvice"
48. Dnevnik jednog izazova
47. Dnevnik jednog sna
46. Dnevnik jednog bojišta
45. Dnevnik proljetnog pljuska
44. Dnevnik jedne kutijice
43. Dnevnik onog koji šuti
42. Dnevnik jednog svijeta
41. Dnevnik njih dvoje
40. Dnevnik jednog bug-a
39. Dnevnik jedne priče
38. Dnevnik jednog trenutka
37. Dnevnik
36. Dnevnik jednog događaja
35. Dnevnik jedne mašte
34. Dnevnik jedne pozornice
33. Dnevnik jednog putovanja
32. Dnevnik jedne čekaonice
31. Dnevnik jedne Nje
30. Dnevnik jedne boje
29. Dnevnik 15 minuta
28. Dnevnik jednog govornika
27. Dnevnik jednog pjesnika
26. Dnevnik jednog pogleda
25. Dnevnik jednog susreta
24. Dnevnik jednog jutra
23. Dnevnik jedne fotografije
22. Dnevnik jednog mene
21. Dnevnik jedne "ptice"
20. Dnevnik jednog djetinstva
19. Dnevnik jednog psihologa
18. Dnevnik jedne ljubavi
17. Dnevnik jednog svjedoka
16. Dnevnik jedne noći
15. Dnevnik jednog kauboja
14. Dnevnik jednog "djeteta"
13. Dnevnik jednog rudara
12. Dnevnik jednog boema
11. Dnevnik jednog slikara
10. Dnevnik jednog egzorciste
09. Dnevnik jednog čuvara groblja
08. Dnevnik jednog bolesnika
07. Dnevnik jednog ubice
06. Dnevnik jednog narkomana
05. Dnevnik jednog beskućnika
04. Dnevnik jedne vile
03. Dnevnik jednog vojnika
02. Dnevnik jednog šizofreničara
01. Dnevnik jednog mudraca


04.05.2011.

Dnevnik jednog pogleda

Uvijek sam se pitao da li je znala... Da li je ikad pomislila, naslutila...
Da li joj je neko nekad rekao, nekim gestom dao do znanja, priznao...
Možda joj u pismu napisao, ili na neku ceduljicu koju bi joj, kada ona ne gleda, lagano i oprezno ostavio u njenom džepu opravdavajući se da je samo htio zgrijati ruku, ili provjeriti ima li njen džep dno...
Pitao sam se...

Ja sam joj to rekao, na neki način... Ne govorom, ali sam joj napisao na mjestu gdje se slova čitaju osjećajem... Napisao joj na leđima, prstom. Slutila je... svako slovo koje je pokušala da prepozna bilo je propraćeno njenim osmijehom. Slagala je slova u riječi, riječi u rečenice, ali nije mogla da odgonetne.
A ni ja se nisam suviše trudio... jednim dijelom sebe nisam želio da zna šta pišem. Mislio sam da, ako ona to sazna, da će čitav svijet odjednom to znati. A nisam to mogao podnijeti, bio sam suviše sebičan. Želio sam da tu spoznaju zadržim samo za sebe, da imam... da posjedujem... samo ja.
A pisao sam o njenom pogledu. O njenim očima.

Kako je moguće da jedan pogled sadrži nešto što se ne može riječima iskazati, pokretima pokazati, otpjevati. Kako je moguće da jedan pogled sadrži i čitavu priču, i ono između redova, i suzu koja kane piscu dok piše pa znamo njegov osjećaj u tom trenu. Kako je moguće da u jedan pogled može da stane i sreća i tuga, i osmijeh i bol... i osjećaj žene kada dobije dijete, i osjećaj čovjeka koji utapa tugu u čaši.
Kako sam ja u njenim očima mogao da vidim i sebe, i nju... i nas u budućnosti. Kako, ali kako, sam mogao da u svakom treptaju znam šta ona želi, da nakon upućenog pogleda nije trebala više da govori.

Priznajem, bio sam zaljubljen u njene oči... Njen pogled je kao kisik djelovao na mene. Njen treptaj je bio infuzija mom tijelu. Njena suza u oku je bila potres za mene. Imala je tu moć u očima, ali sam se uvijek pitao da li je to znala...

Da li je ikad pomislila, naslutila...HOME

Strašna je prošlosti moć...

TMOL: Here

The Venus Project: Here

Copyright © 2004-2013 - Blogger.ba. Sva prava pridržana.